Menu
Zoeken Annuleer

      School in het groen 

waar onderwijs in beweging is! 

Klik voor onze flyer!

Ons motto: ieder kind mag stralen!

Download hier onze schoolflyer.
Een school is een plek waar (jonge) mensen elkaar ontmoeten. Waar je in een inspirerende, veilige en vertrouwde omgeving kunt groeien, kunt leren en je je kunt ontwikkelen. In je eigen tempo, op je eigen manier met onderwijs dat pakkend, passend en boeiend voor jou is. Daarvoor zijn vitale leerkrachten nodig die jou ruimte bieden. Fysieke ruimte maar ook mentale ruimte. Leerkrachten die jou zien zoals je bent en die je helpen om te worden wie je worden wil.

Leren is voor ons ook het beste in jezelf naar boven halen. Je talenten leren kennen en benutten.Dat mag je op je eigen manier doen. Daarin mogen kinderen verschillen. Juist deze verschillen zien wij als rijkdom.

Wij zijn een ‘omgevingsschool’ met een ervaringsgerichte, doorgaande pedagogische lijn. Waar het onderwijs tot stand komt in een rustige omgeving; binnen of buiten de school. Wij bieden verschillende werk-en leerplekken aan. Zo hebben wij een speel-leerplein, een samenwerk-plein, een stilteruimte en verschillende instructieruimtes en werken we tweemaal per week met ateliers.

Wij willen een school zijn in beweging. Beweging genereert energie. Energie zorgt voor groei.
Van groeien ga je stralen!

Onze visie: ons onderwijs is pakkend, passend en boeiend.

Wij willen dat alle kinderen gelukkig zijn. Dat zij geprikkeld en uitgedaagd worden om te gaan groeien en te ontwikkelen.
Wij bieden uitdagend onderwijs aan dat boeit! Wij werken doelgericht aan persoonlijke doelen, groepsdoelen en schooldoelen.
Wij bieden kinderen geen dagmenu maar een lopend buffet aan instructies aan.
Wij werken vanuit de principes van Slimfit; anders, slimmer en fitter organiseren. Minder werkdruk, meer werkgeluk!
Om onze visie zichtbaar te maken hebben wij ons onderwijs anders georganiseerd.
Dit zijn daarbij onze kenmerken:

Onderwijs anders georganiseerd:

1. Vaste structuur
Door met een vaste structuur te werken en de dag te verdelen in drie blokken, is ons onderwijs overzichtelijk en duileijk.
Zo is er met persoonlijke aandacht voor ieder kind tegelijkertijd ook veel rust en orde in onze school.

2. Gepersonaliseerd leren
Kinderen willen zelf ontdekken en en zelf doen. Zij mogen z`elf hun richting bepalen en op welke manier ze willen leren. Altijd op basis van doelen.

3.  Keuze aan werk-en leerplekken. Wij hebben een speel-leerplein, een samenwerk-plein, een stilteruimte en verschillende instructieplekken.

4. Meer aandacht voor mens en natuur
Onze kinderen gaan onderzoeken leren op het gebied van mens en natuur. Daarnaast is er ook veel aandacht voor innerlijke drijfveren, energiebronnen, wijsheid en sociale weerbaarheid.

5. Klas doorbrekende  leerunits en ateliers
In de leerunit zitten kinderen van gelijke (sociaal-emotionele) leeftijd. Dat is hun basisgroep. In de instructiegroepen zitten kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte of instructiebehoeften.
Kinderen werken, tijdnes een blok van ongeveer 6-8 weken aan een atelier naar keuze. Van klassikaal naar groep-doorbrekend met een keuze uit:
- sport, spel & beweging
- taal, communicatie en sociale media
- natuur en milieu
- muziek, dans en expressie
- wetenschap en techniek
- kunst en cultuur

6. Samenwerking met omgeving:
We gebruiken de kracht van co-creatie door actief samen te werken met ouders, ondernemers,vakdocenten en experts buiten het onderwijs, opleidingsinstituten en vrijwillgers. Die kom je dan ook regelmatig tegen ion onze school!

7. toevoeging van moderne vakken:
Er is aandacht voor innovatie, moderne vakken zoals programmeren, ondernemen, Engels, mindfulness.
Daarnaast gebruiken we 21e eeuwse vaardigheden pin ons onderwijsaanbod 

8. `Creativiteit en ondernemerschap:

Het aantal ondernemers met lef groeit enorm. Mensen zijn van nature creatief, ondernemend en zelfsturend. Wij moedigen deze eigenschappen aan door kinderen te stimuleren om onderzoeken en doelgericht ontdekkingsreizen aan te gaan.

Samenwerken met Brede School Antonius de Vecht
Wij werken intensief samen met Brede school Antonius in de Vecht. teamleden en verschillende andere manieren van samenwerkend leren, worden daarin zichtbaar. Wij hebben structurele gezamenlijke studie-en overlegmomenten en kijken bij elkaar in de groep. Geen vergaderingen maar doelgerichte werkmomenten. Wij bevragen elkaar daarbij kritisch op ons handelen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.
Zo zetten we de kracht van kleinschaligheid in en spreiden we de risico's door samen te werken en samen te organiseren.

Langere leertijd of juist korter? Zitten blijven kan bij ons op school niet.
Je kunt alleen doorgaan in je ontwikkeling op die plek waar je dat het best kunt doen. In je eigen tempo en op je eigen niveau. Dat kan betekenen dat je meer leertijd nodig hebt of juist minder. Door ons onderwijs anders te organiseren, is dat geen probleem. Samen met ouders kijken we graag naar het passende, pakkende en boeiende aanbod voor jouw kind.

PLusklas en verrijking-aanbod

Voor kinderen die iets meer aan kunnen hebben wij een bovenschoolse Plusklas. Daarvoor werken wij met een externe HB specialist.Binnen onze  leerunits is er verrijkingsaanbod.
Voor een impressie:Duha-Klas-512410505484840

Levensbeschouwelijk

Wij vinden het belangrijk om onze katholieke identiteit uit te dragen. Dit doen wij vanuit een sociaal-cultureel perspectief.
De ontmoeting met andere levensopvattingen wordt als wezenlijk ervaren. In de huidige maatschappij, waarbij het individu veelal centraal staat, willen wij benadrukken dat “vieren in gezamenlijkheid” hoog op de prioriteitenlijst staat.
Respect en waardering voor elkaar, als universele waarden, dragen bij aan een veilig schoolklimaat.
Wij vieren als school met elkaar de belangrijke katholieke feesten, zoals Kerst (met de adventsperiode) en Pasen. Wij besteden aandacht aan de rituelen die daarbij horen. Onze identiteit is zichtbaar in onze school en in hoe wij, samen met elkaar, een schoolgemeenschap willen zijn.

Tot slot

Slimfit is ..anders kijken naar de organisatie van je onderwijs. Naar de inzet van mensen en middelen. Wij hebben verschillende professionals die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een unit. Je moet dan denken aan een leerkracht, onderwijsassistent, vakdocent, IB-er, LIO-er  of onderwijsexpert.Bij ons zijn kinderen leidend, nooit het systeem waarin ze zitten. Wij organiseren dus flexibel waarmee we ruimte hebben om onderwijsaanbod 'echt passend' te maken. Geen eigen klas, geen eigen lokaal maar verschillende, functionele ruimtes.Wel een vaste groep van kinderen en een eindverantwoordelijke juf of meester. Je leert op verschillende leer-en werkplekken, binnen en buiten.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER