Menu
Zoeken Annuleer

      School in het groen 

waar onderwijs in beweging is! 

Klik voor onze flyer!

Aanvraag extra schoolverlof

Wanneer je incidenteel verlof wilt aanvragen kun je hier het juiste formulier openen .
Tip: lees eerst even de voorwaarden

 Je kind mag naar school als het 4 jaar is. Het kan dan wennen aan het schoolgebeuren, maar valt nog niet onder de Leerplichtwet. In overleg met de school kunnen ouders afspraken maken over de aan- en afwezigheid op school.

Je kind is officieel leerplichtig op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als je kind in oktober 5 jaar wordt is dat dus op 1 november. Ouders van een kind dat 5 jaar oud is mogen hun kind maximaal 5 uur per week thuis houden. Ze kunnen dit zelf besluiten en hoeven hiervoor geen toestemming van de schooldirectie te vragen, maar zij moeten de schooldirectie hiervan wel op de hoogte stellen. 

De Leerplichtwet maakt het daarnaast mogelijkheid om vijfjarigen nog eens maximaal 5 uur extra per week thuis te houden. Voor deze tweede vrijstellingsmogelijkheid moet je een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirectie. (gebruik hiervoor het formulier Verlofaanvraag) Het is niet toegestaan om de vrijgestelde uren op te sparen voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen.

Aanvragen van verlof 

Natuurlijk kan het voorkomen dat je buiten de weekenden, vakanties en vrije dagen toch extra verlof wilt hebben. In bepaalde gevallen kan dat (art. 11 Leerplichtwet):
• huwelijk van bloed - of aanverwanten
• gezinsuitbreiding
• ernstige ziekte van gezinsleden
• huwelijks - of ambtsjubileum van bloed - of aanverwanten
• als de vakantieregeling van het bedrijf of de instelling waar je werkt het niet mogelijk maakt vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakanties
• noodzakelijk verlof op grond van medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden.

De directeur heeft in beperkte mate de bevoegdheid om bovenstaand verlof te geven. Je moet daarvoor wel een verlofaanvraag in te vullen; dit i.v.m. registratie en verantwoording naar de onderwijsinspectie. Soms moet overlegd worden met de leerplichtambtenaar. Als je verzoek om extra verlof wordt afgewezen en je het niet eens bent met dat besluit, dan kun je schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaarschrift dien je in bij de persoon die het besluit heeft genomen. 

Schoolverzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 


Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER