Menu
Zoeken Annuleer

      School in het groen 

waar onderwijs in beweging is! 

Klik voor onze flyer!


Ons motto: ieder kind mag stralen!

Download hier onze schoolflyer.
Een school is een plek waar (jonge) mensen elkaar ontmoeten. Waar je in een inspirerende, veilige en vertrouwde omgeving kunt groeien, kunt leren en je je kunt ontwikkelen. In je eigen tempo, op je eigen manier met onderwijs dat pakkend, passend en boeiend voor jou is. Daarvoor zijn vitale leerkrachten nodig die jou ruimte bieden. Fysieke ruimte maar ook mentale ruimte. Leerkrachten die jou zien zoals je bent en die je helpen om te worden wie je worden wil.
Leren is voor ons ook het beste in jezelf naar boven halen. Je talenten leren kennen en benutten.Dat mag je op je eigen manier doen. Daarin mogen kinderen verschillen. Juist deze verschillen zien wij als rijkdom.

Wij zijn een ‘omgevingsschool’ met een ervaringsgerichte, doorgaande pedagogische lijn. Waar het onderwijs tot stand komt in een rustige omgeving; binnen of buiten de school. Wij bieden verschillende werk-en leerplekken aan. Zo hebben wij een speel-leerplein, een samenwerk-plein, een stilteruimte en verschillende instructieruimtes en werken we tweemaal per week met ateliers.

Wij willen een school zijn in beweging. Beweging genereert energie. Energie zorgt voor groei.
Van groeien ga je stralen!

 

De plusklas

De bovenschoolse plusklas is bedoeld voor alle leerlingen van de 5 SKBG scholen in de Gemeente Voorst (Daltonschool De Kleine Wereld, Martinus Twello, De Kopermolen, St. Antonius de Vecht en St. Martinus Bussloo) die vanuit de op school gehanteerde screening in aanmerking komen voor deelname aan deze plusklas. Deze leerlingen moeten op tenminste de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen een ontwikkelingsvoorsprong van 12 maanden of meer laten zien. Als zij onderpresteren, moet dat uit een capaciteiten onderzoek gebleken zijn.

Twee keer per jaar kunnen leerlingen instromen in de bovenschoolse plusklas; na de kerstvakantie en de meivakantie. De intern begeleider, samen met leerkracht en ouders melden het kind aan. Voor aanmelding wordt eerst de DHH procedure doorlopen, die leidt tot rapportage module diagnostiek met eindverslag.
Leerlingen die deelnemen aan de bovenschoolse plusklas gaan hier minimaal een dagdeel per 14 dagen naar toe. De rest van de week zal de leerling op de eigen school begeleid worden door zijn/haar groepsleerkracht.

Binnen de bovenschoolse plusklas wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door onherkenbare complexe onderzoeksopdrachten die ze zelfstandig uitvoeren. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze psycho-educatie over onder andere mindset, leren leren en metacognitieve vaardigheden. Ook worden ze middels feedback begeleid in het reflecteren op hun (metacognitieve) aanpak, zelfsturing en ontwikkelingsproces.

Doelen van de bovenschoolse plusklas:
- Ontwikkelen van een proactieve, zelfbewuste en verantwoordelijke houding;
- Inzicht in hun invloed op het eigen leer- en ontwikkelingsproces;
- Kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces, ook op metacognitief niveau.
- Ontwikkelen van denkvaardigheden;
- Ontwikkelen van een groei-mindset;
- Eigen maken van onderzoeks- en probleemoplossingsvaardigheden

 

De verrijkingsgroep 

De verrijkingsgroep is bedoeld voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Leerlingen zitten per 2-jaargroepen in de verrijkingsgroep. In een verrijkingsgroep kunnen 10 tot 15 leerlingen een plek krijgen. Omdat zij minder basiswerk maken (bepaald door de groepsleerkracht), krijgen zij ook verrijkingsopdrachten vanuit de verrijkingsgroep. Deze taken zijn onderdeel van hun weektaak op school en er wordt gestreefd naar een taakomvang van 1,5 uur per schoolweek. Dit werk is niet vrijblijvend, aangezien zij een deel van het basiswerk mogen schrappen.
Binnen de verrijkingsgroepen wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door herkenbare complexe opdrachten. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze feedback op hun aanpak en ontwikkelingsproces.

Doelen van de verrijkingsgroep:
- Ontwikkelen van denkvaardigheden;
- Ontwikkelen van een groei-mindset;
- Kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces, ook op metacognitief niveau.

Onderwijs anders georganiseerd


1. Vaste structuur
Door met een vaste structuur te werken en de dag te verdelen in drie blokken, is ons onderwijs overzichtelijk en duileijk.
Zo is er met persoonlijke aandacht voor ieder kind tegelijkertijd ook veel rust en orde in onze school.

2. Gepersonaliseerd leren
Kinderen willen zelf ontdekken en en zelf doen. Zij mogen z`elf hun richting bepalen en op welke manier ze willen leren. Altijd op basis van doelen.

3.  Keuze aan werk-en leerplekken. Wij hebben een speel-leerplein, een samenwerk-plein, een stilteruimte en verschillende instructieplekken.

4. Meer aandacht voor mens en natuur
Onze kinderen gaan onderzoeken leren op het gebied van mens en natuur. Daarnaast is er ook veel aandacht voor innerlijke drijfveren, energiebronnen, wijsheid en sociale weerbaarheid.

5. Klas doorbrekende  leerunits en ateliers
In de leerunit zitten kinderen van gelijke (sociaal-emotionele) leeftijd. Dat is hun basisgroep. In de instructiegroepen zitten kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte of instructiebehoeften.
Kinderen werken, tijdnes een blok van ongeveer 6-8 weken aan een atelier naar keuze. Van klassikaal naar groep-doorbrekend met een keuze uit:
- sport, spel & beweging
- taal, communicatie en sociale media
- natuur en milieu
- muziek, dans en expressie
- wetenschap en techniek
- kunst en cultuur

6. Samenwerking met omgeving:
We gebruiken de kracht van co-creatie door actief samen te werken met ouders, ondernemers, vakdocenten en experts buiten het onderwijs, opleidingsinstituten en vrijwillgers. Die kom je dan ook regelmatig tegen ion onze school!

7. toevoeging van moderne vakken:
Er is aandacht voor innovatie, moderne vakken zoals programmeren, ondernemen, Engels, mindfulness.
Daarnaast gebruiken we 21e eeuwse vaardigheden pin ons onderwijsaanbod 

8. `Creativiteit en ondernemerschap:

Het aantal ondernemers met lef groeit enorm. Mensen zijn van nature creatief, ondernemend en zelfsturend. Wij moedigen deze eigenschappen aan door kinderen te stimuleren om onderzoeken en doelgericht ontdekkingsreizen aan te gaan.

 

 


                                                             
                                                                                                                                                                             
                                          


Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER